Teenused

1. Geodeetilised mõõdistustööd
    a) planeeringute alusplaanid
    b) projekteerimise alusplaanid

2. Teostusjoonised
    a) trasside teostusjoonised
    b) hoonete ja rajatiste ehitusjärgne ülesmõõdistus

3. Märkimistööd
    a) hoonete märkimine
    b) trasside märkimine

4. Mõõdistusprojektid, hoonete inventariseerimine

5. Geoandmete kogumine ja haldamine

  1. Andmete kogumine GIS-i
  2. GIS andmete haldamine
  3. Geoinfosüsteemi loomine

6. Joonestamine

  1. 2D
  2. 3D

Hinnapäringu ankeet:
Kuna uurimistööd ja projektid on  paljus loominguline protsess, siis ei ole võimalik määrata hinda ilma töö sisuga lähemalt tutvumata. Alloleva ankeedi täitmisel aga me saame töö sisu endale selgeks teha ja vastata Teile niipea kui võimalik.
Hinnapäringu lahutamatu osa on joonis.

Töö tüüp
Töö asukoht
Orienteeruv pindala
Selgitav tekst
Lisasoovid
Hinnapäringu vastuse aadress

kolmdee(a)kolmdee.ee    mob. 5095605    www.kolmdee.ee