Missioon

Mõõdistada, uurida, pakkuda sobivaid lahendusi ja olla osaline ümbritseva füüsilise ruumi mõistmisel ja paremaks muutmisel.

Peaeesmärk e. visioon

Käsitleda geoandmeid tehnoloogiliselt kõrgel tasemel ning olla kvaliteetne ja paindlik partner klientidele

logo

Litsentsid, registreeringud, vastutavad isikud

Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde teostamise litsents 234-MA
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi registreering Ehitusgeodetilised tööd: EG00006
Vastutavad isikud:
Hannes Rohulaid – Kutsetunnistus Geodeet VI. Töökogemus 16 aastat geodeedina ja 10 aastat omavalitsuses geoinfospetsialistina. Lõpetanud Kehtna Kõrgema Põllumajanduskooli maamõõdistamise eriala.

Üldist

Mõõdistusvahendid:
Elektrontahhümeeter TopCon GTS212.
Valguskaugusmõõtja Leica Disto A4
Multimeeter Velleman DVM501
GPS GlobalSat BT-338
Hea joonestamisoskus: AutoCad, Bentley Microstation, Google SketchUp
Desktop GIS programmi tundmine: MapInfo, Quantum GIS

kolmdee(a)kolmdee.ee    mob. 5095605    www.kolmdee.ee